05722011

Ricetrasmettitori ICOM VHF portatili

05722011

Icom IC-M71 con antenna FA-S59V

Icom IC-M71
RICETRASMETTITORE MARINO VHF

Icom IC-M33

Icom IC-M33 #05
RICETRASMETTITORE MARINO VHF GALLEGGIANTE!

Icom IC-M35

Icom IC-M35 #05
RICETRASMETTITORE MARINO VHF GALLEGGIANTE!

Icom IC-M87

RICETRASMETTITORE VHF PALMARE
IN BANDA NAUTICA + PMR
WATERPROOF IPX-7

Icom IC-GM1600E

Icom IC-GM1600E
RICETRASMETTITORE VHF DI EMERGENZA
GMDSS* PER USO NAUTICO A DUE VIE